13.4.2016 SKAS:n sääntömääräinen kevätkokous ja esitelmä

Suomen keskiajan arkeologian seuran sääntömääräinen kevätkokous pidetään Helsingissä Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6), salissa 505 keskiviikkona 13.4.2016. Kokous alkaa klo 17.15.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen asialistan hyväksyminen
5. Esitetään johtokunnan kertomus edellisen vuoden toiminnasta, tilit ja tilintarkastajien lausunto.
6. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
7. Käsitellään muut kokoukselle tehdyt esitykset, jotka on jätetty kirjallisina yhdistyksen johtokunnalle kolme viikkoa ennen kokouspäivää.
8. Kokouksen päättäminen

Kokouksen jälkeen seuraa samassa paikassa klo 18.00 alkaen kaikille avoin esitelmä:

FM Andreas Koivisto, arkeologi, Vantaan kaupunginmuseo
Talonpoikia, kauppiaita ja pappeja. Vantaan kaupunginmuseon kylätonttitutkimukset vuosina 2008–2014

Tervetuloa!