Serien Archaeologia Medii Aevi Finlandiae

Den första Castella Maris Baltici konferensen hölls i Åbo år 1991. Konferensen organiserade av Sällskapet för medeltidsarkeologi i Finland på initiativ av ordföranden Knut Drake. Konferensen arrangeras vartannat år och presenterar föreläsningar och bjuder in vetenskapsmän och deltagare från länder runt Östersjön samt deltagare som är experter på slott i Östersjöregionen från andra delar av Europa. Presentationer från varje konferens samlas in och publiceras på engelska eller tyska i serien Archaeologia Medii Aevi Finlandiae (AMAF). Serien utges av Sällskapet på medeltidsarkeologi i Finland.

Serien Archaeologia Medii Aevi Finlandiae innehåller både redigerade artikelsamlingar som monografier inom medeltidsarkeologins fält.

Dessa publikationer kan beställas från föreningen. Ta kontakt per e-post: amaf[AT]skas.fi.

Publikationer i AMAF-serien