Digitalt arkiv

De gamla volymerna av föreningens tidskrift SKAS finns att tillgå i PDF-format här.

För tillfället finns volymer från 1999 och från 2006 till 2016 tillgängliga i digitalt format och fler volymer tillkommer då de har överförts till digitalt format.