Medlemskap

Personer som är intresserade av medeltids- och historisk arkeologi kan bli medlemmar i föreningen.

Bli medlem

Du kan bli medlem av föreningen genom att sända e-post till ordförande, puheenjohtaja[AT]skas.fi eller genom att skriva till föreningen (SKAS, c/o Arkeologi, 20014 Åbo universitet, Finland).

Medlemsavgifter

Årsavgiften för medlemskapet (2018) är:

Medlem 20 €

Studerande 15 €

Familj 25 €

Enskilda nummer av SKAS kan beställas för 20 €/nummer.

Byte av adress / kontaktinformation

Ifall din adress/eller annan kontaktinformation förändras, var vänlig och ta kontakt med sekreteraren, sihteeri[AT]skas.fi.