Tidskriften SKAS

Sällskapet för medeltidsarkeologi i Finland publicerar tidskriften SKAS två gånger per år. Tidskriften innehåller vetenskapliga artiklar, bokrecensioner och andra texter anknutna till medeltids- oh historisk arkeologi. Tidskriften innehåller även information om själva föreningen, såsom gällande seminarier och andra evenemang som tangerar medeltidsarkeologi.

År 2017 gavs tidskriften rätten att använda Vetenskapliga Samfundens Delegations tecken för faktagranskade, vetenskapliga texter.

Artiklar och andra texter på finska, svenska och engelska kan sändas till tidskriften. Före ni sänder texterna, vänligen notera följande:

Råd till skribenter

Faktagranskningsprocessen

Kontaktinformation

Artiklar och annat material skall sändas per e-post till adressen: skas-lehti[AT]skas.fi

Tilläggsinformation om tidskriften ges av chefredaktören,  doc. Georg Haggrén, georg.haggren[AT]helsinki.fi