Julkaisut

Archaeologia Medii Aevi Finlandiae (AMAF) -sarjassa julkaistaan keskiajan ja historiallisen ajan arkeologiaan liittyviä artikkelikokoelmia ja monografioita

Sarjan julkaisuja voi tilata lähettämällä sähköpostia osoitteeseen amaf[AT]skas.fi. Julkaisuja myy myös kirjakauppa Tiedekirja https://www.tiedekirja.fi/.

Osa julkaisuista on vapaasti saatavilla digitaalisena (pdf) seuran DigiAMAF-sivulla.

Tuoreita näkökulmia Suomen keskiajan arkeologiaan

Tuoreita näkökulmia Suomen keskiajan arkeologiaan. Tuuli Heinonen & Frida Ehrnsten (toim.). Suomen keskiajan arkeologian seura. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae XXX. Turku 2024. ISBN 978-952-69004-6-9 (print) / ISBN 978-952-69004-7-6 (pdf). 244 s.

Teos tarjoaa katsauksen Suomen keskiajan arkeologiaan 2020-luvulla. Teoksen 11 eri aihepiirejä käsittelevää artikkelia ovat esimerkki tutkimuskentän laajuudesta ja monipuolisuudesta: mukana on hautatutkimusta, rakennusarkeologiaa kaupungissa ja maaseudulla, ihmisten ja eläinten suhdetta sekä esinetutkimusta erilaisilla menetelmillä. Julkaisun alun johdantoluku toimii katsauksena alan kehitykseen 2000-luvulla ja tarjoaa laajan kirjallisuusluettelon, jonka avulla kiinnostuneet pääsevät sukeltamaan syvemmälle erilaisten teemojen pariin.

Reconsidering Raseborg – New approaches to a medieval castle in Finland.

Reconsidering Raseborg – New approaches to a medieval castle in Finland. Suomen keskiajan arkeologian seura. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae XXIX. Turku 2023. ISBN 978-952-69004-4-5 (print) / ISBN 978-952-69004-5-2 (pdf). 316 s.

Teoksen 13 artikkelia kokoavat yhteen viimeisintä Raaseporin keskiaikaiseen linnaan liittyvää monialaista tutkimusta.

The Social and Material World of Medieval and Early Modern (c. 1200-1650) Villages in Southern Finland

Tuuli Heinonen: The Social and Material World of Medieval and Early Modern (c. 1200-1650) Villages in Southern Finland. Suomen keskiajan arkeologian seura. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae XXVIII. Turku 2021. ISBN 978-951-51-7292-1 (print) / ISBN 978-951-51-7293-8 (pdf). 250 s.

During the Middle Ages and early modern period, most of the people in Southern Finland lived in villages, but quite little has been known about their everyday life because of the scarceness of historical sources. However, the increasing archaeological material offers a great new opportunity to study the material culture in the villages, and at the same time discuss the social life of the inhabitants.

This study examines medieval villages as a social and material environment through the examples given by five villages located in Uusimaa, Southern Finland. By comparing the excavated buildings, objects and historical sources, a nuanced picture ois drawn of the different sides of the everyday life in the villages. The studied villages clearly demonstrate that the villages were varied environments, and that the differences in the material culture between the farms were closely connected to the differences in social position and contact nets the inhabitants had.

Castella Maris Baltici XIV. Burgen im Ostseeraum und ihr europäischer Kontext.

Felix Bierman, Elisabeth Crettaz-Stürzel & Christofer Herrmann (toim.): Castella Maris Baltici XIV. Burgen im Ostseeraum und ihr europäischer Kontext. Beiträge der Konferenz vom 27.8.-1.9.2017 auf der Marksburg bei Braubach am Rein. Suomen keskiajan arkeologian seura. Archaeologica Medii Aevi Finlandiae XXVII. Turku 2021. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas, Band 98. Langenweissbach 2021. ISBN 978-3-95741-144-0 / 978-952-69004-2-1.

Teos sisältää 12 Saksan Braubachissa syksyllä 2017 järjestetyn Castella Maris Baltici -konferenssin esitelmiin pohjautuvaa englannin- ja saksankielistä artikkelia.

Pengar för gemene man? Det medeltida myntbruket i Finland.

Frida Ehrnsten: Pengar för gemene man? Det medeltida myntbruket i Finland. Suomen keskiajan arkeologian seura. Archaeologica Medii Aevi Finlandiae XXVI. Turku 2019. ISBN 978-951-51-5466-8 (print) / ISBN 978-951-51-5467-5 (PDF). 389 s.

Keskiajalla alue, jota nykyään kutsutaan Suomeksi, integroitiin Ruotsin valtakuntaan. Ruotsin valtakunnan itään laajentumisen yhteydessä levisi myös uusi tapa arvottaa ympäristöä, kun ylhäältä säädelty valuutta lyödyn metallin muodossa sai hiljalleen jalansijaa yhteiskunnan taloudessa. Tämä oli asteittainen muutos, rahankäyttö vaihteli erilaisissa ympäristöissä ja rahan kierto oli osa monimuotoista talousjärjestelmää läpi koko keskiajan. Rahat edustivat uutta vallanpitäjää ja ne toimivat konkreettisella tasolla kansan ja hallinnon, eli kirkon ja kruunun, välisenä yhteisenä nimittäjänä. Rahaliikenteeseen vaikutti myös kaupankäynti Itämerellä ja vertailukelpoisiin valuuttoihin perustuva kansainvälinen rahatalous.

Rahojen ensisijainen tarkoitus maksuvälineenä oli ilmeinen, mutta toissijaisissa yhteyksissä ne saattoivat saada aivan uudenlaisia merkityksiä. Tavalliselle ihmiselle rahat olivat välineitä, joiden kautta verojen muodossa maksettiin paikasta yhteiskunnassa. Kaupankäynnin kautta raha voitiin vaihtaa konkreettiseen tuotteeseen ja uhrina rahalla voitiin pyytää synninpäästöä kirkolta. Tässä väitöskirjassa pyritään selvittämään, kuinka rahojen käyttö levisi sekä ajallisesti että maantieteellisesti, minkälaisia rahoja käytettiin ja miten ihmiset kokivat rahojen käyttöönoton maksuvälineinä ja arvon mittaajina.

The Kalmistomäki Cemetary of The Kylälahti Pogost in Hiitola, Karelia. Archaeological materials from excavations in 2006-2009

Ville Laakso & Stanislav V. Belskiy: The Kalmistomäki Cemetary of The Kylälahti Pogost in Hiitola, Karelia. Archaeological materials from excavations in 2006-2009. Suomen keskiajan arkeologian seura. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae XXV. Turku 2018. 328 pages.

Archaeological excavations of the burial ground of Kalmistomäki in Kylälahti in the north-western Ladoga region were carried out in 2006–2009. The site was used by a population that was obviously very wealthy and had lively contacts with outside areas in different directions. During the fieldwork 93 burials were excavated. In 51 cases, diverse artefacts were found accompanying the burials: personal ornaments and costume parts.

The cemetery is not only the largest in Karelia in terms of number of burials excavated, but also the richest in terms of number of burials with artefacts. The site is exceptional also in other ways. For the first time in the archaeology of Karelia, materials of the 14th and 15th centuries are so distinctly represented that they allow us to arrive at several highly significant conclusions concerning the evolution of burial rites in the region.

A distinctive feature of the materials from the cemetery of Kylälahti is manifested in finds of Central or Northern European imports. Their presence among the Karelian complexes indicates the continuation of stable tendencies in material culture that had appeared in a more ancient period, as well as the direction of external connections. The finds from the cemetery suggest that the peculiar material culture of Crusade Period Karelia was not in the least abandoned in the early 14th century. The evidence obtained at the cemetery allows us to distinguish yet another period in the existence of the distinctive material culture of the area from the 14th to the 15th century.

Building a Castle. Preparing for War or Keeping the Peace? Castella Maris Baltici XIII / Castles of the North II

Proceedings of the symposium held in Vordingborg, Nyborg and Elsinore in Denmark on the 24th to the 28th August 2015. Edited by Nils Engberg, Vivian Etting, Lars Meldgaard Sass Jenssen, Claus Sørensen and Dorthe Wille-Jørgensen. Suomen keskiajan arkeologian seura and Research Association “Magt, Borg og Landskab”. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae XXIV. Dr. Rudolf Habelt GMBH. Bonn 2018. ISBN 978-952-69004-0-7.

“For a Witch Cannot Cross Such a Threshold!” Building Concealment Traditions in Finland c. 1200-1950

Sonja Hukantaival: “For a Witch Cannot Cross Such a Threshold!” Building Concealment Traditions in Finland 1200-1950. Suomen keskiajan arkeologian seura. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae XXIII. Turku 2016. 398 sivua. ISBN 978-952-67329-8-5 (print) / ISBN 978-952-67329-9-2 (pdf). LOPPUUNMYYTY

Why did people in the past hide animal bones and other objects in the structures of their buildings? This study discusses building concealment practices and the worldview where they were meaningful in the light of archaeological finds and folklore accounts. Moreover, the book introduces a means for studying historical folk religion as part of the archaeology of religion.

Mankby – A Deserted Medieval Village on the Coast of Southern Finland

Toim. Janne Harjula, Maija Helamaa, Janne Haarala & Visa Immonen. Suomen keskiajan arkeologian seura. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae XXII. Turku 2016. 192 sivua. ISBN 978-952-67329-7-8. ISSN 1236-5882.

1200-luvulta saakka asutun Mankbyn kylän hylkäämiseen ja lopulliseen autioitumiseen johti kuningas Kustaa Vaasan päätös perustaa lähistölle Espoon kuninkaankartano, jonka maihin myös Mankbyn pellot liitettiin. Nopeasti autioitunut ja sittemmin modernilta maankäytöltä säästynyt kylätonttialue on osoittautunut poikkeuksellisen hyvin säilyneeksi kokonaisuudeksi, jonka tutkimukset ovat monelta osin päivittäneet käsitystä keskiajan talonpoikaiselämästä.

Teoksessa esitellään Helsingin yliopiston ja Espoon kaupunginmuseon tutkijoiden toimesta Mankbyn kylätontilla seitsemänä vuonna, 2007-2013 suoritettujen arkeologisten tutkimusten tulokset. Julkaisun kahdessatoista englanninkielisessä artikkelissa käsitellään kaivaustutkimusten kohteena olleita rakenteita, kylätontin rikasta löytöaineistoa ja luonnontieteellisten analyysien tuloksia, mutta myös laajemmin Espoon alueen asutuksen muotoutumista esihistorialliselta ajalta keskiajalle.

Mankby rikkaine löytöaineistoineen heijastelee aikansa historiallisia ilmiöitä: keskiajan ruotsalaista muuttoliikettä Suomen rannikolle, Hansakaupan vaikutusta Itämeren ympäristön materiaaliseen kulttuuriin sekä varhaismodernin yhteiskunnan syntyvaiheita. Mankbyn tutkimustulokset tarjoavat paitsi mikrohistoriallisia pilkahduksia talonpoikaiskylän elämään, myös näkökulmia laajempaan historialliseen kuvaan keskiajasta.

Marks of Fire, Value and Faith: Swords with Ferrous Inlays in Finland during the Late Iron Age (ca. 700-1200 AD)

Mikko Moilanen: Marks of Fire, Value and Faith: Swords with Ferrous Inlays in Finland during the Late Iron Age (ca. 700-1200 AD). Suomen keskiajan arkeologian seura. Archaeologica Medii Aevi Finlandiae XXI. Turku 2015. 463 sivua. ISBN 978-952-67329-1. ISSN 1236-5882.

Marks of Fire, Value and Faith explores swords with ferrous inlays found in Finland and dating from the late Iron Age, ca.700-1200 AD. These swords reflect profound changes not only in styles and fashion but in the technology of hilts and blades. This study explores how many of these kinds of swords are known from Finland, how they were made and where, what their status was in Late Iron Age Finland, and where the Finnish finds stand in accordance with other areas of Europe.

The swords are studied through multidisciplinary research, including traditional typologies as well as research methods from the natural sciences and also experimental archaeology. While the weight of this work lies in the inlays and their meanings, this study also inspects the swords not only from the surface but also from inside to achieve a thorough picture of the life cycle of iron inlaid swords. The colourful finds from Finland are represented in a catalogue at the end of this work.

Castella Maris Baltici XI

Proceedings of a symposium held in Malmö, Sweden on the 27th of May to the 2nd of June 2012. Edited by Anders Gutehall and Chatarina Ödman.  Suomen keskiajan arkeologian seura & Malmö Museer. Archaeologia Medii Aevi  Finlandiae XX. Malmöfynd 22. Malmö 2015.      210 sivua. ISBN 978-952-67329-5-4.  ISSN 1236-5882.  LOPPUUNMYYTY

Kokoelma sisältää Ruotsissa Skånessa touko-kesäkuun taitteessa 2012 järjestetyn yhdennentoista Castella Maris Baltici -tapaamisen esitelmät artikkelimuodossa. Kokoelma sisältää myös  Anders Ödmanin laatimat esittelyt tapaamisen aikana tehtyjen ekskursioiden kohteista. Kokoelman 19 artikkelia on kirjoitettu joko englanniksi tai saksaksi.

 

Papinniemi in Uukuniemi and Related Archaeological Sites of the Eastern Orthodox Cultural Area in Finland

Ville Laakso:  Papinniemi in Uukuniemi and Related Archaeological Sites of the Eastern Orthodox Cultural Area in Finland. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae XIX. Turku 2014. 197 sivua. ISBN 978-952-67329-4-7. ISSN 1236-5882.

The main purpose of this study is to address, with reference to archaeological material, the complex of structures and remains at Papinniemi in Uukuniemi, East Finland and the community that occupied this site, and to place them as broadly as possible in their relevant cultural context.

Papinniemi is an example of the overall major change in settlement in the mid-17th century that led to the formation of several archaeologically interesting deserted dwelling sites throughout Käkisalmi Karelia. Owing to its diversity and good degree of preservation, the Papinniemi complex can be regarded as particularly significant archaeological remains of the Orthodox cultural sphere in Finland.

The archaeological excavations of the deserted village have concerned the remains of a dwelling and a church, the cemetery, a field-clearing cairn and the location where a coin hoard was deposited. The archaeological material indicates both varied and intensive human activity in the area. The Papinniemi complex dates from the 15th–17th centuries.

Castella Maris Baltici X

Finland 24–29.8.2009: Raseborg, Olavinlinna and Häme Castles. Toim. Kari Uotila, Terhi Mikkola ja Anna-Maria Vilkuna. Suomen keskiajan arkeologian seura. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae XVIII. Turku 2012. 224 sivua. ISBN 978-952-67329-3-0. ISSN 1236-5882.

Kokoelma sisältää Suomessa elokuussa 2009 järjestetyn kymmenennen Castella Maris Baltici -tapaamisen esitelmien vertaisarvioidut artikkelit. Kokoelman 24 artikkelia on kirjoitettu joko saksaksi tai englanniksi.

Muotia, mukavuutta ja mielipiteitä: Kaakeliuuni yhteiskunnallisten muutosten ilmentäjänä keskiajan ja uuden ajan alun Suomessa

Kirsi Majantie: Muotia, mukavuutta ja mielipiteitä: Kaakeliuuni yhteiskunnallisten muutosten ilmentäjänä keskiajan ja uuden ajan alun Suomessa. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae XVII. Suomen Keskiajan Arkeologian Seura. Turku 2010. 391 sivua. ISBN 978-952-67329-1-6 (nid.), 978-952-67329-2-3 (PDF). ISSN 1236-5882.

Muotia, mukavuutta ja mielipiteitä on tutkimus kaakeliuunin käyttöönotosta ja merkityksestä keskiajan ja uuden ajan alun Suomessa. Se esittelee arkeologisilta kaivauksilta löydetyt kyseisen aikakauden kaakelit, yhdistää ne kulttuuriseen kontekstiinsa ja tarkastelee niitä erilaisten yhteiskunnallisten viestien välittäjinä.

Kaakeliuunin varhaishistoria sijoittuu 1100-luvun saksankielisiin Alppimaihin, joista se levisi keskiajan kuluessa Itämeren alueelle. Tutkimuksessa esiteltyjen arkeologisten löytöjen perusteella varhaisimmat kaakeliuunit pystytettiin Suomeen 1400-luvun alussa. Niiden käyttöönotto liittyi ulkomaisten kauppakontaktien vilkastumiseen, sosiaalisen kilpailun ja mukavuudenhalun lisääntymiseen sekä asuntojen sisustuksen uudistumiseen. Kaakeleissa heijastuvat myös aikakauden poliittisten ja uskonnollisten mielipiteiden ilmaisu ja ne avaavat kiehtovan ikkunan keskiajan ja uuden ajan alun arkielämän tutkimiseen Suomessa.

Golden Moments: Artefacts of Precious Metals as Products of Luxury Consumption in Finland c. 1200–1600

Visa Immonen. Golden Moments: Artefacts of Precious Metals as Products of Luxury Consumption in Finland c. 1200–1600. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae XVI. Suomen Keskiajan Arkeologian Seura. Turku 2009. 331 + 202 sivua. ISBN 978-951-96801-8-7 (koko teos), 978-951-96801-9-4 (osa 1), 978-952-67329-0-9 (osa 2). ISSN 1236-5882. LOPPUUNMYYTY

Ammattimainen kultasepäntyö alkoi Suomessa keskiajan alkupuolella eli 1200–1300-luvuilla. Tutkimus tarkastelee kultaseppien tuotteiden hankintaa ja käyttöä vuoteen 1600 saakka.

Teoksessa esitellään kirjallisesti ja kuvin yli 400 keskiaikaista ja uuden ajan alun esinettä. Aineisto on koottu Suomen museoista, seurakunnista ja yksityisistä kokoelmista. Esineiden pohjalta hahmottuu kokonaiskuva jalometallituotteiden valmistuksesta, levityksestä sekä kulutuksesta maassamme.

Before the Heels: Footwear and Shoemaking in Turku in the Middle Ages and at the Beginning of the Early Modern Period

Janne Harjula. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae XV. Suomen keskiajan arkeologian seura. Turku 2008. 224 sivua, 4-värikuvitus. ISBN 978-951-96801-7-0. ISSN 1236-5882.

Janne Harjulan väitöskirja käsittelee jalkineita ja niiden valmistusta Turun kaupungissa ja Turun linnassa keskiajalla ja uuden ajan alussa.

What were the shoe styles like and where did the fashions come from? What kind of footwear did children have? How were feet shod in winter or when walking on muddy streets? How did the constructions of medieval shoes differ from post-medieval types? What kind of evidence is there of local shoemaking?

In this study, we are led into the history of shoes and their manufacture. The book is based on the author’s thorough survey and analysis of archaeological finds related to footwear and shoemaking in the town of Turku, Finland, and the nearby Turku Castle. It covers the period from the foundation of Turku in the late 13th century to the dawn of the Early Modern Period in the first half of the 16th century. In treating its theme in this extent and depth, the study is the first of its kind in Finland.

The study is a part of the project Medieval Urban Life in Motion – Challenges and Possibilities for Archaeological Understanding of a Town (Turku, Finland), funded by the Academy of Finland in 2004-2006. It was carried out in the School of Cultural Research, Department of Archaeology, University of Turku, Turku Provincial Museum and Aboa Vetus Museum. This book is the fifteenth volume in the Archaeologia Medii Aevi Finlandiae series, publications of the Society for Medieval Archaeology in Finland. It can be recommended for archaeologists, historians, re-enactors and anyone interested in shoes and their cultural history.

Hortus novus: Fresh approaches to medieval archaeology in Finland

Toim. Visa Immonen, Mia Lempiäinen & Ulrika Rosendahl. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae XIV. Suomen keskiajan arkeologian seura. Turku 2007. 176 sivua. ISBN 978-951-96801-6-3. ISSN 1236-5882.

Teokseen on koottu 14 englanninkielistä artikkelia nuorilta suomalaisilta tutkijoilta kansainväliselle lukijakunnalle. Tekstien päämäärä ei ollut niinkään lopullisten, hiottujen tulosten julkaiseminen vaan uusien lähestymistapojen ja ajatusten esittäminen. Kirjan artikkelit on jaettu kuuteen temaattisen kokonaisuuteen: esineiden valmistus ja käyttö, linnat ja kaupungit, rituaalien ja uskonnon arkeologia, maaseudun arkeologia, kommunikaatioreitit sekä viimeisenä keskiajan arkeologian suhde suureen yleisöön ja sen tulosten esittäminen.

Kirjassa julkaistavien artikkelien avulla saa erittäin hyvän näkymän siihen, mitä Suomen keskiajan arkeologiassa tällä hetkellä tapahtuu ja mitä on odotettavissa lähivuosina uusien väitöskirjojen myötä.

Castella Maris Baltici VIII

The proceedings of a Symposium held in Turaida, Latvia on 5-9 September 2005. Toim. Andris Caune ja Ieva Ose. Society of Medieval Archaeology of Finland ja Institute of the History of Latvia, University of Latvia. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae XIII. Institute of the History of Latvia Publishers. Riga 2007. 178 sivua. ISBN 978-9984-9924-5-7. ISSN 1236-5882:13. LOPPUUNMYYTY

Andris Caunen ja Ieva Osen toimittamaan teokseen on koottu Latvian Turaida-linnassa 5.–9.2005 järjestetyn konferenssin aiheet. Kahden vuoden välein pidettävän kansainvälisen tapahtuman luennoitsijat ja osallistujat ovat Itämeren alueen linnoihin erikoistuneita tutkijoita Itämeren maista ja muualta Euroopasta.

Castella Maris Baltici 8:n teemana ovat varhaisten tuliaseiden kauden linnat 1400- ja 1500-luvulla. Kirjan 18:aan konferenssiesitelmään perustuvien artikkeleiden lisäksi esitellään kolmessa artikkelissa konferenssin retkikohteet. Julkaisu on hyvin kansainvälinen: edustettuna on sekä suomalaista, ruotsalaista, tanskalaista, venäläistä, latvialaista, liettualaista, puolalaista, tšekkiläistä että saksalaista linnatutkimusta. Kirja on tuttuun tapaan englannin- ja saksankielinen. Englanninkielisissä artikkeleissa on saksankieliset abstraktit ja saksankielisissä englanninkieliset.

Ruukkuja ja ruhtinaita: Saviastioita ja uunikaakeleita ajalta 1400-1700

Toim. Kirsi Majantie. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae XII. Aboa Vetus & Ars Nova ja Suomen keskiajan arkeologian seura. Turku 2007. 224 sivua ja DVD-levy. ISBN 978-951-96801-5-6. ISSN 1236-5882.

Ruukkuja ja ruhtinaita – Saviastioita ja uunikaakeleita ajalta 1400-1700- kertoo savesta valmistettujen astioiden ja uunikaakeleiden kulttuurihistoriallisista merkityksistä keskiajan ja uuden ajan alun Pohjois-Euroopassa.

Saviastioiden ja kaakeleiden monet muodot ja runsaat koristeaiheet heijastavat aikansa yhteiskunnassa tapahtuneita sosiaalisia, uskonnollisia, poliittisia ja taloudellisia muutoksia. Lisäksi niiden leviäminen saksalaisten hansakauppiaiden kotiseuduilta Itämeren alueelle kertoo yhtenäisen esinekulttuurin ja tapojen omaksumisesta koko Pohjois-Euroopassa.

Tämä teos perustuu turkulaisen Aboa Vetus & Ars Nova -museon tuottamaan arkeologiseen näyttelyyn, jossa oli esillä yli 300 esinettä 18 eri museon kokoelmista Pohjoismaista ja Itämeren piiristä. Kirjan 13 artikkelia antavat ainutkertaisen katsauksen punasaviastioiden ja kaakeleiden kehitykseen sekä paikallisen valmistuksen alkamiseen Pohjois-Euroopassa. Teoksen lopussa on kuvaliite näyttelyssä olleista esineistä.

Castella Maris Baltici VII

Toim. Felix Biermann, Matthias Müller ja Christopher Herrmann. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae XI. Ernst-Mortiz-Arnst-Universität Greifswald. Greifswald 2006. 184 sivua. ISSN 1236-5882.
LOPPUUNMYYTY

Greifswaldissa 3.-6. syyskuuta 2003 pidetyn Castella Maris Baltici -konferenssin teemana oli kaupunki puolustuspaikkana arkkitehtonisesta sekä oikeudellisesta ja sosiaalihistoriallisesta näkökulmasta. Teoksessa on julkaistu 19 konferenssissa pidettyä esitelmää.

Sheaths, Scabbards and Grip Coverings: The use of leather for portable personal objects in the 14th-16th century Turku

Janne Harjula. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae X. Suomen keskiajan arkeologian seura. Turku 2005. 163 sivua. ISBN 951-96801-4-4. ISSN 1236-5882. Toim. Felix Biermann, Matthias Müller ja Christopher Herrmann. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae XI. Ernst-Mortiz-Arnst-Universität Greifswald. Greifswald 2006. 184 sivua. ISSN 1236-5882.
LOPPUUNMYYTY

Janne Harjulan tutkimus tarkastelee Turun kaupunkialueen arkeologisen nahka-aineiston huotria, tuppia ja kahvansuojuksia. Yhteensä työssä käsitellään 224 esinettä, jotka ajoittuvat 1300-1500-luvuille. Englanninkieliseen julkaisuun sisältyy yksityiskohtainen, kuvallinen esineluettelo.

This book offers an interesting glimpse on the material culture of medieval Turku, the most important town of Finland in the Middle Ages. In this archaeological study by Janne Harjula, there are presented and discussed the knife sheaths, sword scabbards and grip coverings from swords or daggers found in archaeological surveys and excavations carried out during the last hundered years in the town of Turku and at Turku Castle. The objects of this study were manufactured of leather, a significant raw material often called ‘the plastic of the Middle Ages’. The whole research material is comprised of 224 artefacts, dated to 14th-16th cenuturies.

As personal equipment accompanying the owner, the artefacts of this study inevitably reflect the mentality and aesthetic values of their period and society. These have been viewed by studying the decoration of the artefacts. It is also asked where and by whom the objects were made, and who the users were.

All the artefacts have been individually described in text and pictures in the catalogue section of the book. Besides the medieval material, there’s been included a short introduction to Iron Age sheaths and scabbards in Finland in the light of the present knowledge.

The study is a part of the project ‘From Village into Town – Changing Ways of Life in Southwestern Finland from the 10th to the 16th century’. The project was funded by the Academy of Finland in 2001-2003 and carried out in the Department of Archaeology, University of Turku and Turku Provincial Museum.

Kaupunkia pintaa syvemmältä – arkeologisia näkökulmia Turun historiaan

Toim. Liisa Seppänen. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae IX. TS-Yhtymä ja Suomen keskiajan arkeologian seura. Turku 2003. 409 sivua. ISBN 951-9129-57-X. ISSN 1236-5882.
LOPPUUNMYYTY

Vuonna 2004 Turku viettää virallista 775-vuotisjuhlaansa. Kaupungin historiaa on tutkittu arkeologisesti reilun sadan vuoden ajan ja edelleenkin Turku on Suomen merkittävin kaupunkiarkeologinen tutkimuskohde. Erityisesti viime vuosina arkeologiset tutkimukset ovat tuoneet esille monipuolisia ja kiinnostavia löytöaineistoja. Tietomme varhaisesta kaupunkilaiselämästä ovat muuttuneet ja täydentyvät edelleen.

Kaupunkia pintaa syvemmältä – arkeologisia näkökulmia Turun historiaan käsittelee maamme vanhimman kaupunkin varhaishistoriaa. Kirja on ensimmäinen laaja kaikille arkeologiasta ja Turun historiasta kiinnostuneille suunnattu teos, jonka lähtökohtana ovat arkeologiset kaivaukset, aineistojen tutkimusmenetelmät ja uudet tutkimustulokset. Kaupunkia pintaa syvmmältä kertoo, miten Turun kaupunki syntyi ja kehittyi sekä millaisessa ympäristössä, olosuhteissa ja vaikutteiden ilmapiirissä kaupungissa elettiin sekä sen ensimmäisinä vuosisatoina. Arkeologisen materiaalin esittely ulottuu kivitaloista kirppuihin ja sirpaleista siitepölyihin. Kirjassa on myös tuoreita näkökulmia tuomiokirkon rakennusvaiheisiin ja linnaan kaupungin vartijana.

Teokseen on koottu lähes 30 artikkelia keskiajan ja uuden ajan alun tutkimuksista ja tutkimusmenetelmistä. Kirjoittavat ovat arkeologeja ja luonnontieteilijöitä, joiden tutkimuksissa avautuu monipuolinen kuva niin tämän päivän kaupunkiarkeologiaan kuin Turun kaupungin menneisyyteenkin.

At Home within Stone Walls: Life in the Late Medieval Häme Castle

Toim. Terhi Mikkola ja Anna-Maria Vilkuna. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae VIII. Suomen keskiajan arkeologian seura. Turku 2003. 173 sivua. ISBN 951-96801-3-6. ISSN 1236-5882.

Teoksen kuusi englanninkielistä artikkelia esittelee Hämeen linnan tutkimusta niin arkeologian, taidehistorian, botaniikan kuin historiankirjoituksen näkökulmista. Teokseen sisältyy Hämeen linnan tutkimusbibliografia.

The work presents Finland’s perhaps most studied medieval castle – Häme Castle. This book offers an excellent chance to become familiar with those studies in English. It contains articles from different disciplines: history, art history, botany and archaeology. A bibliography provides an opportunity to reach earlier research as well.

The main subject of the book is Anna-Maria Vilkuna’s work, in which she discusses the castle’s function as one of the Crown’s economic centres in the 16th century. Her work also gives a good picture of the everyday life of Häme Castle at that time, answering questions such as Who were the people working at the Castle? What were their duties? How much were they paid? What did they eat? Johanna Onnela’s article about a macrofossil sample from Häme Castle gives further information about nourishment in the form of crop plants used or stored at the Castle.

A survey of the history and the research history of the Castle was written by Knut Drake. He participated in the research of building archaeology in the main castle in the mid-20th century and published the results in his dissertation in 1968. In addition to this, he now deals with interpretations from other scholars and his own new ideas. When research in the main castle was completed, it was continued in outer bailey of Häme Castle. Päivi Luppi, who participated in that work, gives here an interpretation of the outer bailey’s building phases.

The dating of the Häme Castle and the nearby Hattula Church, structures whose building histories are traditionally linked, is treated here by Markus Hiekkanen, who has specialized in medieval churches in Finland. Terhi Mikkola writes about the inner structures of the main castle and gives a hypothesis of their use in the Late Middle Ages.

Castella Maris Baltici VI

Toim. Albinas Kuncevicius. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae VII. Lithuanian Centre of Cultural Heritage. Vilnius 2004. 243 sivua. ISBN 9986-420-55-5. ISSN 1236-5882.

Vuonna 2001 Liettuassa Vilnassa järjestetyn konferenssin julkaisu. Teoksen 28 artikkelin teemana on “Kontaktit ja sukuyhteydet linnojen rakentamisessa”.

Castella Maris Baltici V

Toim. Jørgen Skaarup, Nils Engberg ja Kjeld Borch Vesth. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae VI. Langelands Museum, Rudkøbing. Denmark 2001. 193 sivua. ISBN 87-88509-25-7. ISSN 1236-5882.
LOPPUUNMYYTY

Tanskassa Rudkøbingissä Langelandissa vuonna 1999 järjestetyn konferenssin julkaisu. Teoksen 21 artikkelin teemana on elämä linnoissa.

Castella Maris Baltici III-IV

Toim. Kaur Alttoa, Knut Drake, Kazimierz Pospieszny ja Kari Uotila. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae V. Muzeum Zamkowe w Malborku. Gdansk 2001. 259 sivua. ISBN 951-96801-2-8, 83-86206-42-X. ISSN 1236-5882.
LOPPUUNMYYTY

Puolassa Malborkissa 1995 ja Eestissä Tartossa 1997 järjestettyjen konferenssien yhteisjulkaisu. Malborkin 25 artikkelia käsittelevät suhdetta kaupunki – kirkko – linna. Tartossa teemana oli linnatutkimuksen metodit ja kategorisoinnit. Aiheesta julkaisussa on 5 artikkelia.

Vesilahden Laukko: Linna, kartano, koti

Toim. Kari Uotila. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae IV. Kaarina 2000. 160 sivua. ISBN 951-96801-1-X. ISSN 1236-5882.
LOPPUUNMYYTY

Monipuolinen artikkelikokoelma Vesilahden Laukossa kymmenenä kesänä tehtyjen kaivausten tuloksista, kartanon historiallisista vaiheista ja esineellisestä kulttuurista. Englanninkieliset tiivistelmät ja kuvatekstit.

Vesilahden Laukon kartano on vuosisatoja ollut yksi Suomen historian merkittävimmistä kartanoista. Sen tarumaiseen menneisyyteen kuuluvat niin taistelu Hämeen herruudesta, legenda Elinan surmasta sekä vuosisatoja maata johtanut Kurki-suku, jonka päämiehistä yksi oli piispa Arvid Kurki.

Tällaisen ikiaikaisen kartanon arkeologiset tutkimukset ovat olleet Suomessa kovin harvinaisia. Kun sitten vuosien tutkimustyö oli palkittu todella merkittävillä ja hienoilla löydöillä, oli Aboa Vetus -museolla suuri ilo esitellä tämän työn tuloksia näyttelyssä keväällä 1999.

Tässä näyttelyssä saattoi ymmärtää maaseutumme esineellisen rikkauden. Kirjan sivuilla se herää henkiin arkeologisista löydöistä kertovien artikkelien ja ainutlaatuisen kuvituksen myötä. Ja mitä mahtaakaan maan povi vielä kätkeä.

Kari Uotila: Medieval Outer Baileys in Finland with Special Reference to Turku Castle

Archaeologia Medii Aevi Finlandiae III. Kaarina 1998. 202 sivua. ISBN 951-96801-0-1. ISSN 1236-5882.
LOPPUUNMYYTY

Kari Uotilan väitöskirja Suomen keskiaikaisten esilinnojen, erityisesti Turun linnan, rakenteista, ajoituksesta ja muotoon vaikuttaneista tekijöistä.

Castella Maris Baltici II

Toim. Magnus Josephson ja Mats Mogren. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae II. Sörmländska handlingar nr 49. Lund Studies in Medieval Archaeology 18. Nyköping 1996. 247 sivua. ISBN 91-87794-12-8. ISSN 1236-5882, 0283-6874.

Ruotsissa, Nyköpingissä, vuonna 1993 järjestetyn konferenssin julkaisu, jonka 33 artikkelia käsittelevät 900-1500-lukujen linnoitusten toimintaa Itämeren alueella.

Castella Maris Baltici I

Toim. Knut Drake. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae I. Tammisaari 1993. 275 sivua. ISBN 91-22-01566-3. ISSN 1236-5882.

Suomessa 1991 järjestetyn, ensimmäisen Castella Maris Baltici -konferenssin julkaisu. Teoksen 27 artikkelia käsittelevät teemaa: linnat vallan ja innovaatioiden keskuksina Itämeren piirissä 1000-1400-luvuilla. Julkaisussa on seminaariesitelmien lisäksi lyhyitä artikkeleita Suomen keskiaikaisista linnoista.