AMAF-sarja

Ensimmäinen Castella Maris Baltici -konferenssi järjestettiin Turussa Suomen keskiajan arkeologian seuran ja sen puheenjohtajan Knut Draken aloitteesta vuonna 1991. Konferenssin esitelmien pohjalta koottujen teosten julkaisusarjaksi perustettiin Suomen keskiajan arkeologian seuran Archaeologia Medii Aevi Finlandiae -sarja, tuttavallisemmin AMAF.

Tätä nykyä Archaeologia Medii Aevi Finlandiae -sarjassa julkaistaan myös muita keskiajan ja uuden ajan arkeologiaan liittyviä artikkelikokoelmia, monografioita ja väitöskirjoja. Sarjan julkaisukieliä ovat suomi, ruotsi, englanti ja saksa.

Tieteellisten seurain valtuuskunta on myöntänyt AMAF-sarjalle luvan käyttää TSV:n vertaisarviointitunnusta. Samalla AMAF-sarja on sitoutunut noudattamaan TSV:n tunnuksen käyttölle asettamia ehtoja ja noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjetta.

Kaudella 2019-2020 sarjan päätoimittajana toimii seuran puheenjohtaja Janne Harjula. Sarjaan liittyvät yhteydenotot pyydetään tekemään sähköpostitse osoitteeseen puheenjohtaja[AT]skas.fi.

AMAF-sarjan julkaisuja voi tilata lähettämällä sähköpostia osoitteeseen amaf[AT]skas.fi. Julkaisuja myy myös kirjakauppa Tiedekirja, https://www.tiedekirja.fi/.

Sarjassa ilmestyneitä julkaisuja siirretään parhaillaan myös digitaaliseen muotoon ja julkaisut tulevat digitoinnin etenemisen myötä pdf-muodossa vapaasti saataville seuran DigiAMAF -sivulle.

Julkaisut I DigiAMAF I Vertaisarviointiprosessi I Ohjeita kirjoittajille