På svenska

 

Suomen keskiajan arkeologian seura – Sällskapet för medeltidsarkeologi i Finland ry. har verkat sedan 1990 och är medlem i Vetenskapliga Samfundens Delegation.

Sällskapets ändamål är att understöda forskning och högre utbidildning inom medeltids- och historisk arkeologi (tidig modern tid). Vi arrangerar seminarier, gästföreläsningar och studieresor utomlands och i Finland. Sällskapet tar ställning till aktuella frågor inom arkeologi och publicerar  den vetenskapliga tidskriften SKAS två gånger om året samt utger även den vetenskapliga publikationsserien Archaeologia Medii Aevi Finlandiae (AMAF).