26.3.2015 SKAS:n kevätkokous ja esitelmä

SKAS:n sääntömääräinen kevätkokous pidetäänTurussa, Aboa Vetuksen Factory-tilassa torstaina 26.3. Kokous alkaa klo 17:15.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen asialistan hyväksyminen
5. Esitetään johtokunnan kertomus edellisen vuoden toiminnasta, tilit ja tilintarkastajien lausunto.
6. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
7. Käsitellään muut kokoukselle tehdyt esitykset, jotka on jätetty kirjallisina yhdistyksen johtokunnalle kolme viikkoa ennen kokouspäivää.
8. Kokouksen päättäminen

Kokousta seuraa samassa paikassa klo 18:15 alkaen FT Ville Laakson esitelmä otsikolla

Valoa itään: Keskiajan Itä-Suomi arkeologian näkökulmasta

Tervetuloa!