20.3.2012 – Kevätkokous ja esitelmätilaisuus

Sääntömääräinen kevätkokous
Aika: tiistaina 20.3.2012 klo 17.15
Paikka: Tutkijakollegiumin seminaarihuone; Fabianinkatu 24, Helsinki

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus.
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
  3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
  4. Kokouksen asialistan hyväksyminen.
  5. Esitetään johtokunnan kertomus edellisen vuoden toiminnasta, tilit ja tilintarkastajien lausunto.
  6. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden
  7. myöntämisestä tilivelvollisille.
  8. Käsitellään muut kokoukselle tehdyt esitykset, jotka tulee jättää kirjallisina yhdistyksen johtokunnalle kolme viikkoa ennen kokouspäivää.
  9. Kokouksen päättäminen.

Kokouksen jälkeen järjestetään klo 18.00 – 20.00 alkaen samassa
tilassa kaikille avoin esitelmätilaisuus, jonka ohjelma on

18.00 Rivo Bernotas:
Town fortifications of medieval Old Livonia – an archaeological approach

18.30 FT Knut Drake:
Kärnan i Åbo domkyrka

19.00 FT Janne Harjula:
Turun Tuomiokirkontorin kaivausten tuohikirje – alustava tulkinta

Tervetuloa!