Deadline för artiklar ämnade till SKAS 2/2018 är 31.8.

Deadline för artiklar ämnade till tidskriftet SKAS:s följande nummer är 31.8.2018. Artiklarna bör sändas före deadline per e-post till adressen skas-lehti[AT]skas.fi.

Vid sidan av faktagranskade artiklar till tidskriftet välkomnar vi även kortare aktuella granskningar, forskningsrapporter, diskussionsinlägg, kommentarer samt bokrecensioner, som kan publiceras utan en faktagranskningsprocess.

Nummer 2/2018 utkommer i december.

Se även:

Skrivråd för tidskriftet SKAS

Faktagranskningsprocess för SKAS