Avainsana-arkisto: AMAF

AMAF-sarjalle TSV:n vertaisarviointitunnus

Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) on myöntänyt Suomen keskiajan arkeologian seuran Archaeologia Medii Aevi Finlandiae (AMAF) -julkaisusarjalle oikeuden käyttää TSV:n vertaisarviointitunnusta 1.11.2019 alkaen.

Vertaisarviointitunnuksella tullaan jatkossa merkitsemään sarjassa julkaistaviksi hyväksytyt, vertaisarviointiprosessin läpikäyneet julkaisut. Poikkeuksen muodostavat väitöskirjat, joiden hyväksyminen julkaistavaksi perustuu yliopistojen asettamaan arviointiprosessiin ja väitöskirjasta annettuihin lausuntoihin.

Samalla AMAF-sarja sitoutuu noudattamaan TSV:n tunnuksen käyttölle asettamia ehtoja ja noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjetta.

Lisätietoja AMAF-sarjan vertaisarviointikäytännöstä : http://www.skas.fi/etusivu/amaf-sarja/amaf-sarjan-vertaisarviointiprosessi/

Lisätietoja Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnuksesta: https://tsv.fi/fi/palvelut/tunnus