Deadline för artiklar ämnade till SKAS 1/2018 är 28.2.

Tidskriftet SKAS:s första nummer 1/2017 med faktagranskade artiklar utkommer i slutet av december. Deadline för artiklar ämnade till följande nummer är  28.2.2018. Artiklarna bör sändas före deadline per e-post till adressen skas-lehti[AT]skas.fi.

Vid sidan av faktagranskade artiklar till tidskriftet välkomnar vi även kortare aktuella granskningar, forskningsrapporter, diskussionsinlägg, kommentarer samt bokrecensioner, som kan publiceras utan en faktagranskningsprocess.

Nummer 1/2018 utkommer i månadsskiftet maj/juni.

Se även:

Skrivråd för tidskriftet SKAS

Faktagranskningsprocess för SKAS