Avainsana-arkisto: SKAS-lehti

Haetaan toimittajia SKAS-lehteen

SKAS-lehti hakee joukkoonsa uutta toimittajaa tai toimittajia. SKAS on Suomen keskiajan arkeologian seuran julkaisema lehti, joka ilmestyy kahdesti vuodessa. Lehdessä ilmestyy sekä vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleja että lyhyempiä ajankohtaisjuttuja. Lehden painopiste on Suomen ja lähialueiden keskiajan ja historiallisen ajan arkeologia, ja pääasialliset julkaisukielemme ovat suomi ja ruotsi. Lisäksi julkaisemme englanninkielisiä tekstejä.

Toimittajat osallistuvat lehden juttujen toimittamiseen päätoimittajan johdolla. Toimitustyö käsittää etenkin oikolukua ja juttujen valmistelua taittoon. Lisäksi toimittajat kirjoittavat lehteen usein ajankohtaisjuttuja, kuten kirja-arvosteluja.

Toivomme toimittajilta

  • Kiinnostusta keskiajan ja historiallisen ajan arkeologiaa kohtaan – aihepiirin tuntemus on eduksi
  • Hyvää suomen kielen taitoa ja tarkkuutta – muu kielitaito, etenkin ruotsi ja englanti, on eduksi
  • Arkeologian opintoja – toimittajan työ sopii valmistuneen arkeologin lisäksi loppuvaiheen maisteriopiskelijalle
  • Kaikenlainen aikaisempi kokemus toimitustyöstä on eduksi, muttei ole välttämätöntä, sillä perehdytämme uudet toimittajat tehtävään

Toimittajan tehtävä tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tutustua tiedejulkaisemisen eri puoliin, ja onkin siksi erinomainen tehtävä jokaiselle, joka aloittelee itse omaa julkaisu-uraansa tai haluaa laajentaa ymmärrystään julkaisemisesta. Työstä ei makseta erillistä korvausta.

Hakuaika toimittajan tehtävään päättyy 8.1.2024. Tehtävät alkavat erikseen sovittuna ajankohtana vuoden 2024 alkupuolella.

Lisätietoja antaa ja vapaamuotoiset hakemukset vastaanottaa päätoimittaja Tuuli Heinonen osoitteessa tuuli.t.heinonen[at]helsinki.fi

Deadline SKAS 1/2018 -lehteen tarkoitetuille artikkeleille on 28.2.

SKAS-lehden ensimmäinen vertaisarvioituja artikkeleita sisältävä numero 1/2017 ilmestyy joulukuun lopussa.

Vuoden 2018 ensimmäiseen numeroon tulevien artikkelien deadline on 28.2.2018. Artikkelit tulee toimittaa määräpäivään mennessä sähköpostitse osoitteeseen skas-lehti[AT]skas.fi.

Lehteen ovat vertaisarvioitaviksi tarkoitettujen artikkeleiden lisäksi tervetulleita myös lyhyemmät ajankohtaiskatsaukset, tutkimusraportit, keskustelupuheenvuorot, kommentit sekä kirja-arvostelut, jotka voidaan julkaista ilman vertaisarviointia.

SKAS-lehden numero 1/2018 ilmestyy touko-kesäkuun taitteessa.

Katso myös:
SKAS-lehden kirjoitusohjeet
SKAS vertaisarviointiprosessi

SKAS-lehden päivitetyt kirjoitusohjeet

SKAS-lehden päivitetyt suomenkieliset kirjoitusohjeet löytyvät nyt seuran verkkosivuilta osoitteesta http://www.skas.fi/skas-lehti/skas-lehden-kirjoitusohjeet/ (och på svenska: http://www.skas.fi/pa-svenska/rad-till-skribenter/).

Kirjoitusohjeet ovat osa päivityksiä, joita SKAS-lehdessä tehdään siirryttäessä vertaisarviointikäytäntöön numerosta 1/17 alkaen. Ensimmäiseen vertaisarvioidun numeron deadline on 30.7.2017, joten artikkeleja ehtii tarjoamaan vielä hyvin! Lehteen ovat tulevaisuudessakin tervetulleita myös erilaiset ajankohtaiset katsaukset ja kirja-arvostelut, jotka julkaistaan ilman vertaisarviointia.

Kuvaus lehdessä noudatetusta vertaisarviointiprosessista löytyy myös seuran sivuilta, osoitteesta http://www.skas.fi/skas-lehti/vertaisarviointiprosessi/ (på svenska: http://www.skas.fi/pa-svenska/faktagranskningsprocessen/).

SKAS-lehti uudistuu!

Suomen keskiajan arkeologian seuran hallitus ja SKAS-lehden toimitus ovat yhdessä päättäneet, että SKAS-lehti muuttuu vuonna 2017 osittain vertaisarvioiduksi julkaisuksi. Loppuvuodesta 2017 ilmestyvä numero 1/2017 tulee olemaan ensimmäinen SKAS, jossa noudatetaan vertaisarviointia.

Vertaisarvioitujen artikkelien lisäksi lehti tulee myös tulevaisuudessa sisältämään vertaisarvioimattomia osia kuten kirja-arvostelut, matkakertomukset ja lyhyet ajankohtaiset jutut. Vertaisarvioimattomat katsaukset ja artikkelit tutkimushankkeista, löydöistä ja kenttätöistä ovat siten jatkossakin osa lehden sisältöä. SKAS haluaa kertoa lukijoilleen tuoretta tietoa siitä, mitä kentällä tapahtuu.

Tulevaisuudessa vertaisarvioitu lehti ilmestynee kahdesti vuodessa entisen neljän numeron sijaan. Uusi vertaisarviointiprosessi hidastaa toimitustyötä ja tekee siitä työläämpää. Lehti säilyy paperisena, mutta tulevaisuudessa numerot tulevat verkkoon vuoden embargon jälkeen. Myös lehden vanhojen numeroiden digitointiprosessi on alkanut, kiitos Suomen tiedekustantajien liiton myöntämän apurahan.

Vertaisarviointiin siirryttäessä päivitetään lehden kirjoitusohjeet. Niistä kerrotaan tarkemmin lehden seuraavassa numerossa. Uudet kirjoitusohjeet päivitetään niiden valmistuttua myös seuran verkkosivuille www.skas.fi/skas-lehti.

Lehti kehottaa lukijoitaan tarjoamaan numerossa 1/2017 ilmestyviä vertaisarvioitavia artikkeleita julkaistavaksi. Suomen, ruotsin ja englannin kieliset artikkelit ovat tervetulleita. Valmiit käsikirjoitukset pyydetään toimittamaan 31.5.2017 mennessä osoitteeseen skas-lehti[at]skas.fi.

Lehden seuraavaan numeroon (3/2016) tarkoitettujen tekstien deadline on 15.3.2017.